Lyrics

The Little Swallow

October 2016

Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
pryletila lastivochka,
stala sobi shchebetaty,
hospodarya vyklykaty:
“Vyydy, vyydy, hospodaryu,
podyvysya na kosharu,
tam ovechky pokotylys’,
a yahnychky narodylys’.
V tebe tovar ves’ khoroshyy,
budesh’ maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves’ khoroshyy,
budesh’ maty mirku hroshey,
khoch ne hroshey, to polova:
v tebe zhinka chornobrova.”
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
pryletila lastivochka.